«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Գրադարան

Բողոք իւր ծխականներին

ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՐ-ՈՍԿԱՆԵԱՆՑ Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգևոր իշխանութեան և բոգւայ քահանայութեան վերայ Тифлисъ, тип. Экономiя, 1908

Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը

ԲԱԲԳԷՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը Վաղարշապատ, ելեքտրաշարժ տպարան Ս. Էջմիածնի, 1908 XII + 48 էջ, արևելահայերեն, գրաբար

Անի

ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը Էջմիածին, տպարան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1997 412 էջ, 34 թերթ ներդիր լուսանկար, արևելահայերեն

Աստուածաղերս

ՂԱԶԱՐ ՋԱՀԿԵՑԻ Գիրք աղօթից որ կոչի Աստուածաղերս Կ. Պոլիս, տպարան Աբրահամ Թրակացու, 1742-1744 270 զարդափակ էջ, 7 փորագրապատկեր, հիշատակարան ունի, գրաբար

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ...

Եկեղեցու ղողանջները

Զանգի գյուտն արվել է դեռևս 4-րդ դարում Իտալիայի Նոլա քաղաքում: Բուն Հայաստանում առաջին անգամ Սբ. Հովհան Մանդակունի...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքը...

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։