«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Գրադարան

Բողոք իւր ծխականներին

Գրքի տիտղոսաթերթը ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՐ-ՈՍԿԱՆԵԱՆՑ Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգևոր իշխանութեան և բոգւայ քահանայութեան վերայ Тифлисъ, тип. Экономiя, 1908

Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը

Գրքի կազմը ԲԱԲԳԷՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը Վաղարշապատ, ելեքտրաշարժ տպարան Ս. Էջմիածնի, 1908 XII + 48 էջ, արևելահայերեն, գրաբար

Անի

Գրքի կազմը ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը Էջմիածին, տպարան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1997 412 էջ, 34 թերթ ներդիր լուսանկար, արևելահայերեն

Աստուածաղերս

Գրքի տիտղոսաթերթըԿ. Պոլիս, 1742-1744 ՂԱԶԱՐ ՋԱՀԿԵՑԻ Գիրք աղօթից որ կոչի Աստուածաղերս Կ. Պոլիս, տպարան Աբրահամ Թրակացու, 1742-1744 270 զարդափակ էջ, 7 փորագրապատկեր, հիշատակարան ունի,...

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին Հայ զինվորները...

Մեր ազգային դժբախտությունը

Վաչագան Սարգսյանը ներկայացնում է իր դասագրքերը «Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Եկեղեցու ղողանջները

Քշոց, որի շուրջբոլորն ամրացված են փոքրիկ բոժոժները 1765 թ., Լիմ (Վասպուրական) – Սբ. Էջմիածնի գանձատուն Զանգի գյուտն արվել...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքի պահին

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։ Սողոմոն Սողոմոնյանը՝ Ս....