«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Աստուածաբանական

Տիրոջ մարմնի անապականութեան մասին

«Մարմին Նորա ոչ ետես զապականութիւն»…Գործք. Բ 31 Յիսուսի խաչելութիւնըԵրևանի Մատենադարան, ձեռ. 7644, էջ 117բ, Աւետարան, XIII-XIV դդ., Կիլիկիա, ՂրիմԾաղկող՝ Աւետիք Քրիստոս՝ անարատ «Գառն Աստուծոյ, որ բառնայ զմեղս աշխարհի» (հմմտ....

Քրիստոսի միաւորութեան մասին

Քրիստոսի ծնունդը Երևանի Մատենադարան, ձեռ. 10675, էջ 177ա, Մալաթիայի Աւետարան, 1267-1268 թթ. Ծաղկող՝ Թորոս Ռոսլին «Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ»…Յովհ. Ա 14 Բանը՝ Աստուծոյ Խօսքը...

Փրկչի մարդեղութեան մասին

Քրիստոսի ծնունդըԵրևանի Մատենադարան, ձեռ. 5786, էջ 17ա, Արքունական Աւետարան, 1336 թ.Ծաղկող՝ Սարգիս Պիծակ «Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ»…Յովհ. Ա 14 Բանն Աստուած մարդացաւ, «մարմին եղեւ»...

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին Հայ զինվորները...

Մեր ազգային դժբախտությունը

Վաչագան Սարգսյանը ներկայացնում է իր դասագրքերը «Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Եկեղեցու ղողանջները

Քշոց, որի շուրջբոլորն ամրացված են փոքրիկ բոժոժները 1765 թ., Լիմ (Վասպուրական) – Սբ. Էջմիածնի գանձատուն Զանգի գյուտն արվել...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքի պահին

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։ Սողոմոն Սողոմոնյանը՝ Ս....