«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

ԿՈՉՆԱԿ

Մեր առաքելութիւնը

21-րդ դարը համարւում է տեղեկատուութեան և հեռահաղորդակցութեան ժամանակաշրջան: Գնալով զարգանում է տեղեկատուական տեխնոլոգիաների ոլորտը: Շատ յաճախ տպագիր գրքերին զուգահեռ ընթերցողի սեղանին յայտնւում են նաեւ դրանց էլեկտրոնային տարբերակները: Համացանցը լայն հնարաւորութիւններ է ստեղծում տեղեկատուութիւնը միաժամանակ հասցնել աշխարհի տարբեր կողմերում եւ երկրագնդի հակադիր բեւեռներում գտնուող մարդկանց:

Օգտուելով արդի տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարաւորութիւններից՝ մեր նպատակն է համացանցի տեղեկատուական բազմազանութեան եւ տարերայնութեան միջից մեր հայրենակիցներին փոխանցել հոգեւոր կրթութեանը եւ քարոզչութեանը վերաբերող արժանահաւատ տեղեկութիւններ: Այս համատեքստում կարեւոր ենք համարում նաեւ հայագիտական բնոյթի հետազօտութիւնները:

Բնականաբար, անտարբեր չենք կարող մնալ նաեւ մեր ազգային եւ հոգեւոր կեանքը յուզող մի շարք մարտահրաւէրների նկատմամբ, որոնք կը ներկայացնենք համակողմանի ուսումնասիրութեամբ, մասնագիտական վերլուծութեամբ եւ կառուցողական քննադատութեամբ: Զուգահեռաբար հանրութեան դատին կը յանձնենք հանրային նշանակութիւն ունեցող մտաւորականների, եկեղեցականների, հրապարակախօսների, մշակութային գործիչների, գիտութեան մշակների եւ այլ երեւելի դէմքերի հետ հարցազրոյցները:

Մեր առաջնահերթ նպատակներից է նաեւ ստեղծել հայագիտական եւ հոգեւոր գրականութեան առցանց գրադարան, որն իրենում կը պարունակի ինչպէս նախկինում տպագրուած արժէքաւոր աշխատութիւնները, այնպէս էլ մերօրեայ հրատարակութիւնները: Դրանք կը լինեն գրաբար հայերէնով, աշխարհաբար արեւմտահայերէնով եւ աշխարհաբար արեւելահայերէնով:

Մենք դաւանում ենք Հայ Առաքելական Սբ. եկեղեցու ուղղափառ վարդապետութիւնը, ինչպէս որ ուսուցանել են Քրիստոսի առաքեալները եւ նրանց յաջորդները՝ տիեզերալոյս Սբ. Հայրերը: Միեւնոյն ժամանակ մենք հետաքրքրուած ենք մեր Քոյր Եկեղեցիների աւանդութիւններով, հոգեւոր փորձառութեամբ եւ ծիսական պաշտամունքով: Մենք հաւատում ենք, որ Տիրոջ խօսքի համաձայն՝ մի օր պէտք է միաւորուեն բոլոր «բաժանուած» առաքելահաստատ եւ աւանդական եկեղեցիները, որպէսզի լինի «մի հօտ եւ մի հովիւ» (հմմտ. Յովհ. 10:16):