«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Բողոք իւր ծխականներին

Գրքի կազմը
Գրքի տիտղոսաթերթը

ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՐ-ՈՍԿԱՆԵԱՆՑ

Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգևոր իշխանութեան և բոգւայ քահանայութեան վերայ

Тифлисъ, тип. Экономiя, 1908

138 էջ, արևելահայերեն

Ծանոթ. Կազմի վրա՝ Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսակնեանից բողոք հայոց ազգին եւ իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգեւոր իշխանութեան և Բագւայ քահանայութեան վերայ

Կարդալ առցանց


Գրքում հեղինակը ներկայացնում է, թե ի՛նչ մղումներից ելնելով է ընտրել հոգևորականի փշոտ ճանապարհը, որի պատճառով բազմաթիվ զրկանքներ ու նեղություններ է կրել: Ապա հաստատակամորեն խոսում է իր հոգևոր կոչման և քահանայի առաքելության մասին՝ միաժամանակ բողոքելով անարդարությունների դեմ:

Հեղինակի բնորոշմամբ՝ գիրքը ճշմարտության դիրքերից նոր լույս է սփռում «կղերական վարչութեան թանձրամած խաւարում կատարւած քստմնելի ու նողկալի իրականութեանց վերայ»: Մեսրովբ ավագ քահանան պատրաստակամություն է հայտնում իր բողոքները հաստատել անհերքելի փաստերով՝ վավերական փաստաթղթերով, որոնք խոստանում է հրատարակել գրքի երկրորդ հատորում:

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր մեկնաբանութիւնը։
Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր անունը։

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին Հայ զինվորները...

Մեր ազգային դժբախտությունը

Վաչագան Սարգսյանը ներկայացնում է իր դասագրքերը «Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Եկեղեցու ղողանջները

Քշոց, որի շուրջբոլորն ամրացված են փոքրիկ բոժոժները 1765 թ., Լիմ (Վասպուրական) – Սբ. Էջմիածնի գանձատուն Զանգի գյուտն արվել...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքի պահին

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։ Սողոմոն Սողոմոնյանը՝ Ս....

Շատ ընթերցուած

Մեր ազգային դժբախտությունը

Վաչագան Սարգսյանը ներկայացնում է իր դասագրքերը «Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛...

Հին ուխտի տապանակի հիշատակը և Նոր ուխտի սուրբ եկեղեցու տոնը

«Որ ի սկզբանէ իմաստութեամբ հաստատեցեր զեկեղեցի Հօր իմաստութիւն, զոր նախանկար տեսութեամբ նշանակեաց Մովսէս խորանաւն երկնահանգոյն ի...

Ի՞նչ է միւռոնին խորհուրդը եւ բաղադրութիւնը

Հաւատացեալ ժողովուրդի փափագը՝ ստանալու օրհնութիւն սրբալոյս միւռոնէն Սկիզբը՝ այստեղ Ա....

Յարակից նիւթեր