«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Բողոք իւր ծխականներին

Գրքի կազմը
Գրքի տիտղոսաթերթը

ՄԵՍՐՈՎԲ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅ ՏԷՐ-ՈՍԿԱՆԵԱՆՑ

Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսկանեանից բողոք իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգևոր իշխանութեան և բոգւայ քահանայութեան վերայ

Тифлисъ, тип. Экономiя, 1908

138 էջ, արևելահայերեն

Ծանոթ. Կազմի վրա՝ Մեսրովբ աւագ քահանայ Տէր-Ոսակնեանից բողոք հայոց ազգին եւ իւր ծխականներին Շամախու թեմի հոգեւոր իշխանութեան և Բագւայ քահանայութեան վերայ

Կարդալ առցանց


Գրքում հեղինակը ներկայացնում է, թե ի՛նչ մղումներից ելնելով է ընտրել հոգևորականի փշոտ ճանապարհը, որի պատճառով բազմաթիվ զրկանքներ ու նեղություններ է կրել: Ապա հաստատակամորեն խոսում է իր հոգևոր կոչման և քահանայի առաքելության մասին՝ միաժամանակ բողոքելով անարդարությունների դեմ:

Հեղինակի բնորոշմամբ՝ գիրքը ճշմարտության դիրքերից նոր լույս է սփռում «կղերական վարչութեան թանձրամած խաւարում կատարւած քստմնելի ու նողկալի իրականութեանց վերայ»: Մեսրովբ ավագ քահանան պատրաստակամություն է հայտնում իր բողոքները հաստատել անհերքելի փաստերով՝ վավերական փաստաթղթերով, որոնք խոստանում է հրատարակել գրքի երկրորդ հատորում:

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր մեկնաբանութիւնը։
Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր անունը։

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ...

Եկեղեցու ղողանջները

Զանգի գյուտն արվել է դեռևս 4-րդ դարում Իտալիայի Նոլա քաղաքում: Բուն Հայաստանում առաջին անգամ Սբ. Հովհան Մանդակունի...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքը...

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։

Շատ ընթերցուած

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Փրկչի մարդեղութեան մասին

«Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ»…Յովհ. Ա 14

Հին ուխտի տապանակի հիշատակը և Նոր ուխտի սուրբ եկեղեցու տոնը

«Որ ի սկզբանէ իմաստութեամբ հաստատեցեր զեկեղեցի Հօր իմաստութիւն, զոր նախանկար տեսութեամբ նշանակեաց Մովսէս խորանաւն երկնահանգոյն ի...

Յարակից նիւթեր