«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը

Գրքի կազմը
Գրքի կազմը

ԲԱԲԳԷՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ [ԱՂԱՒԵԼԵԱՆ]

Ս. Էջմիածնի կալուածներն ու նրանց բարեկարգութեան ծրագիրը

Վաղարշապատ, ելեքտրաշարժ տպարան Ս. Էջմիածնի, 1908

XII + 48 էջ, արևելահայերեն, գրաբար

Կարդալ առցանց


Դարերի ընթացքում Էջմիածինն իր կալվածքները ձեռք է բերել թե՛ սեփական միջոցներով և թե՛, մեծ մասամբ, նվիրատվություններով: Գրքում հեղինակը խոսում է Էջմիածնի կալվածքների բարեկարգության մասին՝ հիշատակելով այդ առթիվ տեղի ունեցած սինոդական ժողովների արձանագրությունները: Այն նվիրվել է կաթողիկոսական ընտրության առթիվ Սբ. Էջմիածնում գումարված հոգևորական և աշխարհական թեմական պատգամավորներին:

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր մեկնաբանութիւնը։
Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր անունը։

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ...

Եկեղեցու ղողանջները

Զանգի գյուտն արվել է դեռևս 4-րդ դարում Իտալիայի Նոլա քաղաքում: Բուն Հայաստանում առաջին անգամ Սբ. Հովհան Մանդակունի...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքը...

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։

Շատ ընթերցուած

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Հին ուխտի տապանակի հիշատակը և Նոր ուխտի սուրբ եկեղեցու տոնը

«Որ ի սկզբանէ իմաստութեամբ հաստատեցեր զեկեղեցի Հօր իմաստութիւն, զոր նախանկար տեսութեամբ նշանակեաց Մովսէս խորանաւն երկնահանգոյն ի...

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Յարակից նիւթեր