«Ամենայն չարիք մտանեն ի միտս մարդոյ յանուսումնութենէ» (Եղիշէ)

Անի

Գրքի կազմը
Գրքի կազմը

ԿԱՐԵՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

Անի. եկեղեցական կյանքը և ձեռագրական ժառանգությունը

Էջմիածին, տպարան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1997

412 էջ, 34 թերթ ներդիր լուսանկար, արևելահայերեն

Կարդալ առցանց


Աշխատությունը նվիրված է միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր մայրաքաղաք Անիի պատմության՝ մինչ այժմ շատ քիչ ուսումնասիրված բնագավառներին՝ հոգևոր-եկեղեցական կյանքին և ձեռագրական ժառանգությանը: Այստեղ առաջին անգամ, ըստ ամենայնի, ներկայացվում է Անիի դերը Հայոց եկեղեցու պատմության մեջ:

Աշխատության առաջին մասում առանձին բաժիններ նվիրված են հայոց կաթողիկոսության անիական շրջանին, Անիի եպիսկոպոսությանը, հոգևորականությանը, եկեղեցիներին, կրոնական փոքրամասնություններին, իսկ երկրորդ մասը ներկայացնում է Անիի հոգևոր մշակույթի կարևոր բնագավառներից մեկը՝ ձեռագրական ժառանգությունը, քաղաքի վանական գրչատներում ստեղծված ձեռագրերը, դրանց գրիչներին ու ծաղկողներին:

ԹՈՂՆԵԼ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր մեկնաբանութիւնը։
Խնդրում ենք այստեղ մուտքագրել Ձեր անունը։

Նոր հոդվածներ

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ին ՀՀ...

Եկեղեցու ղողանջները

Զանգի գյուտն արվել է դեռևս 4-րդ դարում Իտալիայի Նոլա քաղաքում: Բուն Հայաստանում առաջին անգամ Սբ. Հովհան Մանդակունի...

Աղօթքի մասին

«Աստուած հեռու է ամբարիշտներից, բայց նա լսում է արդարների աղօթքը»…Առակ. ԺԵ. 29 Աղօթքը...

Կոմիտաս` Էջմիածնի հալածված միաբանը

...Մայր Աթոռ Էջմիածնի միաբանությունում Կոմիտասի շուրջ խեղդիչ մթնոլորտն ավելի ծանրացավ, երբ վախճանվեց Խրիմյան Հայրիկը։

Շատ ընթերցուած

Մեր ազգային դժբախտությունը

«Գիտունին գերի եղի՛ր, անգետին սիրելի մի՛ եղիր»…Ժողովրդական առած

Քրիստոսի միաւորութեան մասին

«Եւ Բանն մարմին եղեւ եւ բնակեաց ի մեզ»…Յովհ. Ա 14

Բանակը հասարակության հայելին է

Հայոց բանակի, նրանում եղած խոտելի երևույթների և համընդհանուր պատասխանատվության մասին

Յարակից նիւթեր